Wskazówki dojazdu

Samochodem: Hotel pod Dębem położony jest we wschodniej części miasta przy trasie Kraków-Rzeszów bezpośrednio przy DK 73

3 km od Rynku Głównego

4 km od zjazdu z autostrady Kraków –Rzeszów

5 km od dworca PKP PKS

Autobusem: Autobusy komunikacji miejskiej : 1, 9, 11, 31, 33, 44, 101,przystanek ulokowany obok Hotelu pod nazwą Lwowska 10 Rzędzin

Taksówką: Heleny Marusarz 9b, Tarnów


Napisz do nas

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest POD DĘBEM MEGAPOLIS Sp z o.o. Sp.k z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej wszystkie zwane Administratorem).
  • Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl
  • Państwa dane (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu świadczenia usługi i są niezbędne do jej wykonania.
  • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Przedstawiciela Administratora/ Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od zakończenia świadczenia usługi.
  • Państwa dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.